Μοντέλο για τη Θράκη, το «πολιτικό ισλάμ» του Ερντογάν στα δυτικά Βαλκάνια

Νίκος Αρβανίτης – Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των δυτικών Βαλκανίων αποτελούν μια από τις προτεραιότητές της διπλωματίας του Ταγίπ Ερντογάν για την αύξηση της τουρκικής επιρροής στην περιοχή. Ο Ερντογάν επιδιώκει να επηρεάσει το θυμικό των μουσουλμανικών πληθυσμών στο πλαίσιο στοχευμένης ρητορικής, που επισημαίνει τους ισχυρούς δεσμούς τους με την Τουρκία και συνδυάζει τη θρησκευτική διπλωματία με το «πολιτικό ισλάμ»

Η στρατηγική του Ερντογάν στα δυτικά Βαλκάνια αποτελεί ενδιαφέρον casestudy για το πως εφαρμόζεται η τουρκική διείσδυση στη Θράκη και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Η κυβέρνηση της Άγκυρας για να προσεγγίσει τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εκμεταλλεύεται τη θρησκεία, επιχειρώντας να της προσδώσει πολιτική οντότητα, ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα, να επηρεάσει τις τοπικές πολιτικές εξελίξεις.

Διαβάστε την ανάλυση στη Huffington Post Greece

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s