Σεργκέι Κουπριγιάνοφ Διευθυντής Επικοινωνίας GAZPROM

Σεργκέι Κόμλεφ Διεθυντής Συμβάσεων και Διαμορφωτής Τιμών της Gazprom

Συνέντευξη στο Γιώργο Ξ. Πρωτόπαπα

Εφημερίδα Κόσμος του Επενδυτή, Κόσμος του Επενδυτή» στις 6-7 Νοεμβρίου 2010

Ο Σεργκέι Κουπριγιάνοφ, το «δεξί χέρι» του προέδρου του ρωσικού  κρατικού ενεργειακού κολοσσού ΟΑΟ Gazprom Αλεξέι Μίλερ αναλύει σε αποκλειστική του συνέντευξη στη «ΚτΕ» το μέλλον των ενεργειακών σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας, το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream, την εξέλιξη των  ενεργειακών σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας και αν το Shale Gas έχει δυνατότητα βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει στενές ενεργειακές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, μπορείτε να αναφερθείτε στα αμοιβαία μακροπρόθεσμα οφέλη που αποκομίζουν τα δύο κράτη;

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα στενές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή η σχέση θα διαρκέσει και μακροπρόθεσμα. Η Gazprom ξεκίνησε να προμηθεύει αέριο στην Ελλάδα το 1996, ενώ μόνο το 2009 προμηθεύσαμε 2,06 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο μερικώς τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει στον αγωγό South Stream, σε ένα από τα πλέον σημαντικά έργα υποδομής της Gazprom, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Το εν λόγω έργο αντικατοπτρίζει απόλυτα τα αμοιβαία οφέλη, στα οποία αναφερθήκατε, δεδομένου ότι θα αποτελέσει πηγή επενδύσεων, θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, καθώς και θα προσφέρει εισόδημα στο ελληνικό κράτος, μέσω των διακομιστικών τελών.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων RIA Novosti –και σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Ρώσου Πρωθυπουργού, Vladimir Putin– ο South Stream θα κατασκευαστεί ταυτόχρονα με τον Nord Stream. Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του South Stream; Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των εργασιών;

Μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι οι αγωγοί South Stream και Nord Stream, απαιτούν ένα στάδιο μεγάλης προετοιμασίας πριν την εκκίνηση των κατασκευαστικών έργων. Υπό αυτό το πρίσμα η εξέλιξη του  αγωγού  South Stream θεωρείται πολύ καλή. Διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί με όλες τις συμμετέχουσες χώρες: τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και την Ουγγαρία. Παράλληλα, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, έχουν δημιουργηθεί κοινοπραξίες για την προετοιμασία των μελετών σκοπιμότητας, καθώς και για την κατασκευή και τη διοίκηση εκείνου του μέρους του αγωγού που διαπερνάει τα εθνικά τους εδάφη. Για παράδειγμα, η κοινοπραξία για τον South Stream στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από τις εταιρείες Gazprom και ΔΕΣΦΑ στις 7 Ιουνίου 2010.

Επιπλέον, διενεργούνται μελέτες σκοπιμότητας σε αρκετές πιθανές διακομιστικές χώρες, οι οποίες θα εξετάσουν τις πιθανές οδούς για τη διαδρομή του αγωγού, καθώς και θα καθορίζουν τις διακομιστικές ικανότητες. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών –που αναμένονται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2011- θα μας βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την επένδυση και με τον καθορισμό των ακριβών όρων χρηματοδότησης του αγωγού. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το έργο South Stream θα εξελιχθεί, βάσει των αρχικών σχεδίων κι ότι η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. Βάσει αυτών των στοιχείων, θα προβούμε μελλοντικά στον σχεδιασμό ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του αγωγού.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ερώτησης, πότε ο South Stream θα είναι σε πλήρη λειτουργία;

 Η πρακτική εφαρμογή του αγωγού South Stream θα ξεκινήσει το 2013 και ως εκ τούτου, η ροή του φυσικού αερίου μέσα στον αγωγό θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015.

Ο South Stream θα χρειαστεί μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι η Gazprom ενδεχομένως να μην μπορεί να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου για τις τεχνικές ανάγκες της αγοράς. Ποια η γνώμη σας;

Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι. Η Gazprom έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης  του 1/5 των παγκόσμιων αποθεμάτων αερίου, ενώ προμηθεύει το 1/6 της παραγωγής της. Ο South Stream βασίζεται στις τεράστιες πηγές αερίου της Ρωσίας και το αέριο θα προέλθει από  το Ρωσικό Ενοποιημένο Σύστημα Αερίου (Russian Unified Gas System). Συμπερασματικά, δεν τίθεται θέμα έλλειψης αερίου για την τροφοδοσία του South Stream.

Με αφορμή τους ανταγωνιστικούς αγωγούς που θα κατασκευαστούν μέσα στα επόμενα χρόνια, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ο εν λόγω ανταγωνισμός θα επηρεάσει μελλοντικά την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες, καθώς και την κερδοφορία της Gazprom;

 Αναμφισβήτητα, κάθε ένα από τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και λειτουργία της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να εισάγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αερίου, συγκριτικά με τις τρέχουσες εισαγωγές που πραγματοποιεί.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, έως το 2020, η διαφορά μεταξύ της ζήτησης αερίου και της εγχώριας παραγωγής στην Ευρώπη θα φτάσει τα 380 δισ. κ.μ σε ετήσια βάση, ενώ αναμένεται να αυξηθεί στα 440 δισ. κ.μ έως το 2030.Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να αυξήσει τις εισαγωγές αερίου.

Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η ευρωπαϊκή αγορά θα προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για τον Nord Stream, τον South Stream, καθώς και άλλα έργα. Σε αυτόν την οικονομικό συλλογισμό η Gazprom βασίζει τα επενδυτικά της σχέδια. Μέσω της κατασκευής των αγωγών South Stream και Nord Stream, ο βασικός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης προς όφελος  της Gazprom και των Ευρωπαίων πελατών της.

 

Δεδομένου ότι το αέριο από σχιστολιθικό άργιλο αποτελεί μία ολοένα και πιο σημαντική πηγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή ήπειρος έχει την ικανότητα και τις υποδομές να παράξει αέριο από σχιστολιθικό άργιλο (shale gas);

 Παρότι το  αέριο από σχιστολιθικό άργιλο θα παίξει ένα  σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, η δυνατότητα  της βιομηχανικής παραγωγής είναι ακόμα υπό αμφισβήτηση. Πρώτον, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τελικά αποτελέσματα, ούτε αναφορικά με τις γεωλογικές μελέτες, ούτε με τις εμπορικές μελέτες σκοπιμότητας.

Δεύτερον, είναι ήδη ξεκάθαρο ότι το κόστος παραγωγής θα είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, η ConocoPhillips κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή εξορύξεων στη Βόρεια Πολωνία έχει παρόμοια γεωλογικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου Barnett στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, όμως, το ύψος της απόδοσης αυτού του έργου, βάσει των εκτιμήσεων της ConocoPhillips, μπορεί να φτάσει  στα επίπεδα αυτού των ΗΠΑ μόνο αν η  τιμή του αερίου διαμορφωθεί όχι χαμηλότερα από τα 318 δολάρια ανά εκατομμύριο κ.μ.

Τρίτον, παρ όλο που οι περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί, οι περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση σε περίπτωση που κάτι αρνητικό συμβεί κατά τη διάρκεια των εκατοντάδων γεωτρήσεων  που απαιτούνται βάσει της Αμερικανικής τεχνολογίας παραγωγής αερίου από σχιστολιθικό άργιλο. Η εν λόγω τεχνολογία άλλωστε επιβάλλει την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού, άμμου και χημικών.

Δεδομένου ότι η Gazprom είναι ένας κρατικός ενεργειακός «γίγαντας» με διεθνείς επενδύσεις, κατά πόσο η παγκόσμια οικονομική κρίση  επηρέασε το προϋπολογισμό της Gazprom για τις εν λόγω επενδύσεις;

 Η ευρωπαϊκή ζήτηση για αέριο σημείωσε προσωρινά μείωση, εξαιτίας των μειωμένων ενεργειακών αναγκών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως είναι ο Nord Stream ή ο South Stream, απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, πέρα από τα στενά όρια της παρούσας κρίσης. Εκτιμούμε ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση αερίου θα αποκατασταθεί πλήρως μέσα στο 2012. Αυτή η προσωρινή μειωμένη ζήτηση δεν επηρεάζει τις εκτιμήσεις μας για τη μελλοντική ζήτηση αερίου στην Ευρώπη και ως εκ τούτου, οι βασικές υποδομές της Gazprom προχωρούν ακόμη βάσει του αρχικού σχεδίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Gazprom όπως η σταθερή επιχειρηματική βάση, η ανάκαμψη της ζήτησης στις εξωτερικές αγορές  και η συνολική τεχνογνωσία – από την εξόρυξη, ως τη μεταφορά και την εμπορία – συμπεραίνουμε ότι αφενός υπάρχουν αρκετές ταμειακές ροές για επενδύσεις και αφετέρου δεν υπάρχει κίνδυνος από δανειακές υποχρεώσεις σε διεθνείς αγορές.

Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα ενέκρινε νόμο που ευνοεί τις μεγάλες επενδύσεις και προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, θα μπορούσε η Gazprom να προγραμματίσει επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ  στην Ελλάδα, αφού αποτελεί μια χώρα με πλούσιες προοπτικές στον συγκεκριμένο τομέα;

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολιτικές για την επιδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι πέρα από τα αναμφισβήτητα προτερήματά τους  οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της ενεργειακής ζήτησης και να εξασφαλίσουν ασφάλεια και  ευελιξία στην  προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, είναι εξίσου σημαντικού να αναφερθούμε στα υψηλά κόστη παραγωγής. Η πλεονεκτική θέση, στην οποία τοποθετούνται οι ανανεώσιμες πηγές, αντιβαίνει ουσιαστικά, τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, αφού με αυτόν τον τρόπο, καταρρίπτεται η ιδέα του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων καυσίμων.

Αντιθέτως, το φυσικό αέριο αποτελεί μια από τις πιο αποδοτικές πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αντιπροσωπεύοντας ένα από τα πιο καθαρά καύσιμα. Αυξάνοντας κατά 1% τη συμμετοχή του  φυσικού αερίου, στο ενεργειακό μείγμα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυγχάνεται μείωση πέραν του 3%   στις εκπομπές CO2 . Επιπλέον, αντικαθιστώντας κάθε δύο εργοστάσια άνθρακα με σύγχρονες μονάδες αερίου, η Ευρώπη θα κατόρθωνε να επιτύχει σχεδόν κατά το ήμισυ τους στόχους μείωσης των εκπομπών που έχει θέσει για το 2020.

Σε κάποιο σημείο, οι ΑΠΕ θα μετατραπούν σε ένα από τα πιο κρίσιμα  συστατικά της ενεργειακής δομής, αλλά στα άμεσο μέλλον, αυτό το στοιχείο θα πρέπει να εξισορροπηθεί  με επαρκή προσφορά από παραδοσιακές εγκαταστάσεις και αποδεδειγμένα αποδοτικές τεχνολογίες. Ο διεθνής χαρακτήρας  των σταθμών παραγωγής αερίου καθιστά το φυσικό αέριο την καλύτερη επιλογή.

 Η γεωστρατηγική σημασία των Βαλκανικών κρατών, ως διακομιστικά κράτη, αυξήθηκε. Με ποιον τρόπο ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, αναφορικά με τον έλεγχο των ενεργειακών οδών, εμπλέκει τις πολιτικές και τις επενδύσεις της Gazprom στην εν λόγω περιοχή;

Δεν τίθεται κανένα θέμα ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για «έλεγχο των ενεργειακών οδών». Η Gazprom προμηθεύει με αέριο την Ευρώπη για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, ακόμα και όταν οι γεωπολιτικές σχέσεις ήταν τεταμένες, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σήμερα, ο Όμιλος Gazprom είναι αναμεμειγμένος σε διάφορα έργα υποδομής. Το ύψος των εν λόγω επενδύσεων –που αγγίζουν τα δισεκατομμύρια ευρώ- δεν επιτρέπει γεωπολιτικές ανησυχίες. Το σύνολο των επενδυτικών αποφάσεων της Gazprom βασίζεται σε εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της ζήτησης, ενώ καθορίζεται από καθαρά οικονομικά στοιχεία.

 Η Τουρκία και η Ρωσία πρόσφατα μετατράπηκαν σε ενεργειακούς εταίρους, ενώ η κυβέρνηση της Άγκυρας συμφώνησε να επιστρέψει στο South Stream να διαπεράσει τα χωρικά ύδατά της. Μπορείτε να αξιολογήσετε αν η Τουρκία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και τις απαραίτητες υποδομές για να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ Δύσης και Ανατολής;

 Έχει αναπτυχθεί μια καλή σχέση με τους Τούρκους συνεργάτες μας, και ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει επισήμως ώστε ο South Stream να διαπεράσει τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Τουρκία να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί απλές γνώσεις γεωγραφίας.  Παρ’ όλα αυτά, η έκβαση αυτής της πιθανότητας θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στην Τουρκία.

koupriyanov-1

 Ποιος είναι ;

  • Γεννήθηκε το 1974 στην πόλη  Vyazma, Smolensk Oblast.
  • Αποφοίτησε το 1996 από το Moscow Institute of Physics.
  • Από το 2003 είναι Διευθυντής του Τμήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Gazprom και γραμματέας Τύπου του προέδρου της Αλεξέι Μίλερ.
  • Υπήρξε αναλυτής της Sobolev Consultation Agency (1996), μέλος του Συμβουλίου Έκδοσης του Magazine Equity Market  και αναπληρωτής διευθυντής του Business Relations agency (1997), Εκδότης και επικεφαλής των υπηρεσιών ανάλυσης RTSB Publishing House και Εκδότης  του Company Management Magazine (2000).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s